Styrelsen

 

Ordförande:
Bosse Svensson

V.ordförande / sekreterare / ansvarig för hemsidan:
Bert Selmer

Kassör / ansvarig för medlemsbladet:
Tommy Nordström

Ledamöter:
Ronny Hansson
Gladys Fuentes
Per-Olof Mattsson
Bengt Nilsson
Mats Burle
Jonny Andersson
Christer Edenfjord
Birgitta Andersson

Revisor:
Jan Johansson

Kommentera