Styrelsen

Ordförande:
Jonny Andersson

V.ordförande:

Kassör / ansvarig för hemsidan:
Bert Selmer

Ansvarig för medlemsbladet:
Christer Edenfjord

Ledamöter:
Ronny Hansson
Mats Burle
Birgitta Andersson
Tommy Nordström
Richard Persson

Revisor:
Jan Johansson

Lämna ett svar