Styrelsen/Kontakt

Kontakt med styrelsen och/eller revisorn sker genom att skriva till oss under fliken ”Forum” ( kommer inom kort )

Ordförande:
Bosse Svensson

V.ordförande / sekreterare / ansvarig för hemsidan:
Bert Selmer

Kassör / ansvarig för medlemsbladet:
Tommy Nordström

Ledamöter:
Herbert Jacobsson
Gladys Fuentes
Per-Olof Mattsson
Bengt Nilsson
Rune Wictor
Jonny Andersson
Christer Edenfjord
Birgitta Andersson

Revisor:
Jan Johansson

Kommentera