Föreningen

Lomma Museiförening är en ideell förening vars syfte är:

att bedriva och befrämja kulturminnesvård

att förvalta föremål, arkivalier och kulturvårdsobjekt som tillhör föreningen eller som överlämnats i dess vård

att fungera som sakkunniginstans samt ta initiativ och stimulera allmänhet och myndigheter till insatser i kulturminnesvård.

Lomma Museiförening bildades 8 februari 1989 och hade då 9 medlemmar, idag är vi ca 410 st.
lmf1

Föreningen har två medlemsmöten per år. årsmötet i april och höstmötet i oktober. Mötena hålls på dansrotundan vid Folkets Hus och har ett intressant föredrag.
IMG_2818

Lämna ett svar